CECCAR

Autorizaţia nr. 8217
SERVICII CONTABILE
Contabilitate nu inseamna doar intocmirea registrelor contabile, nu este atat de usor cum se pare intr-un semestru la facultate.  In afara de cunoasterea operatiilor contabile ea presupune o serie de alte cunostinte:

 • Contabilul trebuie sa fie la zi cu toate noutatile contabile si noile reglementari
   
 • Trebuie sa aiba cunostinte juridice pentru a  intelege legislatia economica in vigoare
   
 • Trebuie sa aiba experienta necesara pentru a interpreta rezultatele contabile obtinute si a recunoaste tenderele firmei
   
 • Trebuie sa fie familiar intr-o serie de activitati mai mult sau mai putin conexe cu contabilitatea: intocmire si revizuire contracte, modificari de statut, corespondenta oficiala cu institutii sau alte firme, formulare documente interne, consultanta privind partea economica a proiectelor de finantare UE, etc
 

Servicii incluse in practica noastra contabila:
(click pe titluri pentru a le deschide si inchide continutul)

1. La preluarea contabilitatii
 • elaborarea manualului cu politicile contabile si a planului de conturi personalizat, specifice activitatii Tale
 • initierea, instruirea si asistarea personalului angajat in cadrul societatii in efectuarea contabilitatii primare;
 • identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei Tale;
 • preluarea soldurilor contabile si a actelor
 • consultanta si servicii de infiintare firma
   
2. Operatiuni lunare
 • efectuarea contabilitatii in vederea intocmirii jurnalelor si situatiilor financiare (jurnal de cumparari si vanzari, jurnal de casa, jurnal de banca, raport de gestiune pe stocuri, etc.);
 • balanta;
 • intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • evidenta analitica a fiselor clientilor si furnizorilor;
 • evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii;
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor aferente in termenele legale;
 • elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • calculul si inregistrarea cheltuielilor aferente personalului, elaborarea si transmiterea declaratiei catre bugetul statului;
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar – contabil.
Servicii lunare de RESURSE UMANE
 • intocmirea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor (REVISAL);
 • intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
 • consultanta privind salarizarea;
 • intocmirea statelor de plata conform pontajului elaborat si listelor de prime sau/si retineri salariale;
 • calculul si inregistrarea cheltuielilor aferente personalului, elaborarea si transmiterea declaratiei catre bugetul statului;
 • calculul si evidenta concediilor de orice fel;
 • intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card.


3. Activitati semestriale
 • analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale;
 • analizarea situatiei economico – financiare a societatii;
 • diagnosticarea punctelor–problema si elaborarea unor planuri pe termen scurt si lung in vederea  remedierii situatiei  nefavorabile;
 • intocmirea bilantului si situatilor financiare anuale pe baza balantelor lunare;
 • consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • inventarierea activelor si a soldurilor, intocmirea fiselor de inventarierea soldului cu partenerii.

4. Servicii ocazionale sau la cerere
 • contabilitate de gestiune;
 • intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • obtinerea de certificate fiscale, de certificate constatatoare;
 • modificari de statut;
 • asistenta cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import – export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • consultanta privindi intocmirea unui plan de fuziune sau de divizare a societatii;
 • consiliere si asistenta in intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control);
 • intocmirea adeverintelor de salariu.

5. Servicii de resurse umane
 • consiliere legata de aplicarea Codului muncii;
 • intocmirea contractelor individuale de munca;
 • intocmirea dosarelor de personal;
 • intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • consiliere privind modificari salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
 • elaborare decizii de desfacere si/sau suspendare contract de munca;
 • intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM  - subventii pentru someri, persoane cu handicap sau absolventi angajati;
 • lista privind posturile vacante catre AJOFM.
6. Expertiză contabilă
 • verificarea tuturor Registrelor prevazute de legislatie pentru toate formele de persoane juridice;
 • evidentierea si verificarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea societatii;
 • stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si identificarea persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale;
 • expertiza contabila extrajudiciara;
 • verificare si certificare bilant contabil;
 • activitate de cenzorat.

7. Audit intern
 • misiuni de asigurare si consultanta in audit intern;
 • verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
 • evaluarea gradului de eficienta si aplicare a controalelor interne financiare si nefinanciare dispuse de catre conducerea unitatii;
 • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;
 • protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere, identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
Refacere contabilitate:
 • refacerea evidentelor contabile conform actelor justificative in termenul stabilit de forul competent care  a dispus refacerea contabilitatii;
 • intocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile catre bugetul statului;
 • refacerea balantei de verificare.
 • elaborarea raportului privind diferentele constatate si masurilor care se impun.

8. Alte servicii
 • intocmire si/sau certificare Situatii financiare anuale;
 • evaluarea intreprinderi;
 • infiintare, inchidere societati;
 • adaptarea balantei si a bilantului la formatul raportarilor financiare utilizate in Germania si Ungaria.

Contabil - contabila - contabilitate - prestari servicii contabile - firma de contabilitate - contabilitate mures - contabila targu mures - expert contabil - membrii CECCAR - contabil mures - contabil Targu-Mures
CECCAR
Autorizaţia nr. 8217